Pedagogika

Filia w Rybniku
Zostań specjalistą w dziedzinie pedagogiki

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowe ścieżki kształcenia

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

Praktyka

Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.

Sprawdź perspektywy pracy

 • Studia I stopnia
  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ
  • Coaching
  • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Studia II stopnia w przygotowaniu

Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori - NOWOŚĆ

Kwalifikacje Absolwenta

 • pracy z materiałami montessoriańskimi, aranżacji przestrzeni edukacyjnej, stymulującej indywidualny rozwój dziecka,
 • planowania i realizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,
 • stosowania innowacyjnych form pracy pedagogicznej w opiece nad małym dzieckiem,
 • diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych,
 • planowania i aktywizacji rozwoju dziecka,
 • organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych podopiecznym.

Perspektywy zawodowe

 • żłobki oraz placówki opieki żłobkowej,
 • kluby dziecięce,
 • Domy Małego Dziecka,
 • instytucje i placówki zajmujące się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowia opiekuńcze, domy samotnej matki.

Coaching

Kwalifikacje absolwenta

 • tworzenie kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • udzielanie wsparcia doradczego w biznesie i sferze publicznej,
 • trenowanie kompetencji przywódczych liderów.

Perspektywy zawodowe

 • działy hr i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym
 • firmy szkoleniowe
 • agencje zatrudnienia
 • sektor organizacji pozarządowych (ngo)

Asystent osoby starszej z elementami andragogiki

Kwalifikacje absolwenta

 • projektowanie programów rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wspieranie aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałanie stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku.

Perspektywy zawodowe

 • kluby seniora i domu kultury
 • domy pomocy społecznej
 • domy spokojnej starości
 • ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii

Kwalifikacje Absolwenta

 • sprawne posługiwanie się podstawową wiedzą o mechanizmach powstawania zakłóceń socjalizacji oraz ich kontekstach, diagnozowanie ich i analizowanie w perspektywie psychologii i socjologii niedostosowania społecznego i przestępczości,
 • planowanie i prowadzenie działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • kompetencje personalne i interpersonalne pozwalające na autonomiczne działania resocjalizujące oraz efektywną współpracę z innymi specjalistami.

Perspektywy zawodowe

 • zakłady karne
 • placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze
 • sądownictwo (np. kurator sądowy)
 • organizacje pozarządowe
 • Policja
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień
 • pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej
 • szkoły
 • domy dziecka
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • schroniska dla nieletnich
 • zakłady poprawcze

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę